همیشه لازم نیست برای گفتن از جمله ها استفاده کرد،

گاهـی؛می توان چند سطر سکوت بنویسیم

تا زمان تنهایی،هرکس؛

هرطور که دلش خواست آن را معنا کند...

/ 1 نظر / 6 بازدید
مینوش

سکوت تو یه فاجعه است برای همصدای تو......