زیبا نوشته ها...

  • چایت را بنوش،

         نگران فردا نباش،

         از گندمزار ما مشتی کاه می ماند برای بادها...

 

  • من به این نبودنها و جاهای خالی عادت دارم،

         انگار پر شوند

             راه " نفسم " را می بندد...!!!

 

  • بگذار مچاله وخیس در آغوشت بمانم.

         از پهن شدن بر بند خاطرات

                                  بــــــــــیــــزارم....!!!!!!!!

 

  • مانند شیشه شکستم،آسان بود

      ولی...دیگر به من دست نزن،

                      این بار زخمیت خواهم کـــــــرد...!!!

 

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
مینوش

خودم چنان سرم را گرم کردم که دیگران نتوانند نه سرم را گرم کنند نه دلم را..... به امید اینکه شاید روزی تو برگردی....