نامم...

دلم می خواهد نامم را صدا کنی،"یک طور دیگر" جوری که هیچکس


صدایم نکرده باشد.

 

یک طور که هیچکس،را،صدا نکرده باشی

 

دلم می خواهدنامم را صدا کنی


یک طور که دلم قرص،شود که با بودن تو،


من هم هستم...

 


/ 1 نظر / 20 بازدید
مینوش

صدا کن مرا صدای تو خوب است صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای حزن می روید....