فراموش کردن...


باید فراموشت کنم،چندیست تمرین میکنم.

من می توانم می شود،آرام تلقین میکنم.

حالم؟ نه، اصلا خوب نیست.

تا بعد بهتر می شود.فکری برای

این دل آرام غمگین می کنم.

من می پذیرم رفته ای و برنمی گردی همین،

خود را برای درک این،صدبار تحسین میکنم.

کم کم ز یادم می روی،

این جمله را باتلخی اش صدبار

تمرین میکنم...!!!
/ 0 نظر / 14 بازدید