پر پرواز

از اون روزا که عکسها زیر غبار نبودن,

گنجشک های تو ایوون فکر فرار نبودن,

از اون روزای معصوم روزای خوب بازی, 

روزای آبی عشق روزای بی نیازی,

از اون روزا که قلب ها نزدیکتر از امروز بود,

آواز همشهریا صمیمی و دلسوز بود,

از اون روزا که شبهاش میشه ستاره شمرد,

اسم گلهای باغ رو میشه به خاطر سپرد,

تموم لحظه هارو به انتظار شمردم,

فقط واسه یه لحظه است که تا امروز نمردم,

از اون روزا تا امروز یه عمره که می گردم,

دنبال اون کسی که تو اون روزا گم کردم...
/ 0 نظر / 12 بازدید